Brunata maintenance


System maintenance
The Brunata systems are unavailable due to planned maintenance. We expect the systems to be available by monday morning, June 27th.
Systemvedligehold
Brunatas systemer er utilgængelige på grund af planlagt vedligehold. Vi forventer at systemerne er tilgængelige igen mandag morgen d. 27. juni.